Členské příspěvky na rok 2016

Výše členských příspěvků TJ Sokol Kutná Hora na rok 2016:
výdělečně činní 1 200,- Kč
důchodci, mládež do 18 let a matky na mateřské dovolené 800,- Kč
necvičící – Věrná garda 400,- Kč