Kontakt

T. J. Sokol Kutná Hora (čti tělocvičná jednota)
Tyršova 236
284 01 Kutná Hora

email: sokolkutnahora@gmail.com nebo kutna_hora@sokol.eu

Elektronická přihláška do Tělocvičné jednoty Sokol Kutná Hora
Před podáním přihlášky nás kontaktujte: buď vedoucího oddílu, do kterého máte zájem vstoupit, nebo nás kontaktujte na výše uvedeném mailu. Těšíme se na vás.

IČO: 00510211

č.účtu: 120 345 5034/ 2700  u Uni Credit Bank

datová schránka: asw8ws3

starostka: Pavlína Šimůnková, p.simunkova@tiscali.cz, 603 187 834

jednatelka: Marie Štolbová, stolbova.marie@gmail.com, 728 604 729

náčelnice odboru všestrannosti: Drahomíra Nováková, novakdra@seznam.cz, 720 508 505

rozvrh sokolovny v Sokolské ulici

rozvrh sokolovny v Tyršově ulici