Členské příspěvky na rok 2017

Výše členských příspěvků T.J. Sokol Kutná Hora na rok 2017:
výdělečně činní 1 200,- Kč
důchodci nad 65let, mládež do 18 let a matky na mateřské dovolené 800,- Kč
necvičící – Věrná garda 400,- Kč

Výbor ČOS schválil dále povinnou sletovou známku pro všechny členy Sokola v hodnotě 50,-Kč, která se platí zvlášť.

V příspěvcích je zahrnuta členská známka ČOS:
200,- Kč děti a senioři nad 65let
500,-Kč ostatní