Valná hromada T.J.Sokol Kutná Hora – 24.4.2018

Tělocvičná jednota Sokol Kutná Hora

svolává na úterý 24.dubna 2018 od 16:30 hodin do sokolovny  v Sokolské ulici

VALNOU HROMADU

Pořad:

  1. Zahájení
  2. Volba komisí
  3. Zpráva starosty
  4. Zpráva o hospodaření za rok 2017, návrh rozpoštu na rok 2018
  5. Zprávy revizní komise, odboru všestrannosti a sportovních oddílů
  6. Diskuse
  7. Závěr

Julius Aufrecht
starosta

Petr Kratochvíl
místostarosta