Zpráva z valné hromady ze dne 13.2.2019

Ve středu 13. února 2019 se konala v prostorách historické sokolovny v Sokolské ulici valná hromada T. J. Sokol Kutná Hora. Zúčastnilo se jí 35 plnoletých členů T.J., tedy valná hromada byla usnášeníschopná. Jako host se valné hromady zúčastnil bratr Josef Těšitel, jednatel ČOS, náčelník sokolské župy Tyršovy. Pozvaní hosté z Města se bohužel nemohli zúčastnit, byli na vyhlášení Sportovce roku.

Jako každý rok byly i letos na valné hromadě předneseny zprávy o činnosti jednotlivých sportovních oddílů, o činnosti odboru všestrannosti o hospodaření T. J. , zpráva místostarosty a zpráva kontrolního výboru.

Od ledna 2019 není již součástí naší jednoty oddíl  stolního tenisu, který odešel do malínské sokolovny za výhodnějšími podmínkami pro svoji činnost. Zprávy o činnosti přednesli tedy zástupci oddílů karate, basketbalu, silového trojboje a boulderingu a náčelnice odboru všestrannosti.

Ve zprávě hospodáře a místostarosty byl zdůrazněn problém s financováním jednoty, hlavně provozu dvou sokoloven. V roce 2018 jsme skončili se schodkem cca 300 tisíc Kč a na rok 2019 je výhled rozpočtu se schodkem dokonce půl milionu korun.

Odbor všestrannosti se za rok 2018 může pochlubit účastí na XVI. všesokolském sletu ve skladbě Méďové pro rodiče a děti a hlavně získáním další cvičitelky a otevřením oddílu pro předškoláky a minižáky.

Sportovní oddíly mají stabilní základnu a činnost vyvíjejí jak nejlépe to jde. Bohužel žáci oddílu basketbalu by potřebovali nabrat další hráče, aby se mohli účastnit basketbalových soutěží. Basketbal mužů, kteří se stále drží ve 2.lize, bojuje s tím, že mnoho hráčů nebydlí v KH, někteří hostují v jiných oddílech, což se odráží negativně na tréninkové morálce a následně na výkonech při zápasech.

Boulderisti se v roce 2018 zúčastnili několika závodů a dosáhli i na medailové pozice.

Zásadním bodem valné hromady byly volby do výboru T. J. Po mnoha letech ukončili kvůli zdravotním komplikacím i vysokému věku svoji činnost sestra Eva Kmentová, jednatelka  a bratr Julius Aufrecht, starosta. Bratr starosta se bohužel valné hromady ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit, sestře Kmentové jsme poděkovali za její dlouholetou obětavou práci pro T.J.Sokol. Zároveň dlouholetou funkci v kontrolní komisi opustila sestra Věra Hájková, i té jsme předali jako poděkování květinu a knihu.

Ve vedení T.J.Sokol Kutná Hora v období 2019-2022 budou pracovat:

 • Pavlína Šimůnková – starostka
 • Petr Kratochvíl – místostarosta
 • Marie Štolbová – jednatelka
 • Petr Damek – silový trojboj
 • Václav Kolář – bouldering
 • Petr Horáček – karate
 • Jiří Kastner – basketbal
 • Drahomíra Nováková – náčelnice
 • František Novák – náčelník

Kontrolní komise bude pracovat ve složení

 • Lenka Kohoutková
 • Marta Filipská
 • Ilona Ďurinová

Po plodné diskusi bylo přijmuto usnesení, jehož zásadními body byly výsledky voleb, dále byl výbor pověřen VH, aby podnikl kroky ke změně nebytových prostor v sokolovně v Sokolské ulici na ubytovnu a schválili jsme, že se opět v září 2019 zúčastníme projektu Sokol – spolu v pohybu.

Nové vedení má před sebou nelehkou úlohu získat peníze na provoz sokoloven, jejich údržbu a rekonstrukci. Bude třeba hledat vhodného partnera, nájemce, v krajním případě i kupce. Zároveň věříme, že dokážeme Městu Kutná Hora, že má smysl podporovat naši činnost, i když jádro naší práce není ve výkonnostním sportu.

Abychom mohli dál fungovat jako jednota, aby nejstarší tělocvičný spolek v Kutné Hoře nezanikl, musí vedení pracovat nejen na obrazu Sokola směrem k veřejnosti, ale i dovnitř, vzhledem k našim členům. Aby si uvědomili, že jsme všichni na jedné lodi, bez ohledu na oddílovou příslušnost, přimět je k šíření dobrého jména Sokola a k přijetí problémů T.J. za problém každého oddílu a člena!

A nakonec slova bratra Tyrše, z kterých bychom si mohli vzít inspiraci: „Tam se svět pohne, kam se síla napře!“ A nás není málo 🙂

Se sokolským pozdravem

Pavlína Šimůnková, starostka