Slovo náčelnice

V tomto týdnu jsme částečně v některých oddílech obnovili cvičení přerušené koronovirovou pandemií a vyhlášením nouzového stavu, který zásadně omezil pohyb nás všech.

Někteří členové nepolevili v pohybových aktivitách ani v tomto období ať už pod vlastním velením, nebo podle internetu. Většina z nás si ale přitom uvědomila, že sokolské cvičení není jen o fyzických aktivitách, ale i o setkávání a sociálních kontaktech.

Jsem ráda, že jste si i přes jisté obavy opět našli cestu do sokoloven, i když stále ještě platí určitá omezení, a s radostí jste si zacvičili. Bylo nádherné pozorovat děti, s jakou radostí se pustily do pohybu s kamarády, jak si užívaly oblíbenou opičí dráhu.

Jsem optimista a doufám, že postupně obnovíme cvičení v plné míře.

Abychom částečně nahradili hodiny, které jsme si nemohli společně užít v březnu a dubnu, budeme cvičit i o prázdninách, podle upraveného rozvrhu a v závislosti na zájmu cvičenců.

V minulých měsících se často ozývalo slovo SOLIDARITA, ať už v souvislosti s šitím roušek, či v jiných souvislostech. A já jsem ráda, že mohu poděkovat všem členům T.J.Sokol Kutná Hora, že jsou solidární se svojí jednotou a zaplatili členské příspěvky v plné míře. Náklady na provoz sokoloven se totiž téměř nezměnily a navíc jsme přišli o příjmy z pronájmů, takže příjem z členských a oddílových příspěvků se stal pro další fungování T.J. naprosto zásadní.

Mirka Nováková, náčelnice