Členské příspěvky 2022

Členské příspěvky na kalendářní rok 2022 jsou stanoveny na:

2500,- Kč pro osoby výdělečně činné do 65 let věku včetně
1500,- Kč pro děti, studenty a seniory nad 65 let

Pokud nemáte možnost zaplatit najednou, lze platbu rozdělit na dvě části:
za období leden-červen 1500,- Kč (dospělí) resp. 1000,- Kč (děti a senioři)
za období  září- prosinece 1000,- Kč (dospělí) resp. 500,- Kč (děti a senioři)

Zdravotní pojišťovny přispívají na pravidelné pohybové aktivity a členské příspěvky si lze nechat proplatit. Potvrzení vám automaticky vystavíme a bude vám předáno na vaší cvičební hodině.

Příspěvky lze platit hotově na cvičení, ale preferujeme platbu na účet:

č.ú.: 120 345 5034/2700 (Uni Credit bank)
do zprávy pro příjemce zadejte jméno a příjmení člena a datum narození člena.

Variabilní symbol:

všestrannost – 1

basketbal – 3

karate – 4

silové cvičení – 5

bouldering – 6
 
 

Pavlína Šimůnková, starostka