Kontakt

T. J. Sokol Kutná Hora (čti tělocvičná jednota)
Tyršova 236
284 01 Kutná Hora

email: sokolkutnahora@gmail.com

Elektronická přihláška do Tělocvičné jednoty Sokol Kutná Hora
Před podáním přihlášky kontaktujte prosím buď vedoucího oddílu, do kterého máte zájem vstoupit, nebo nás kontaktujte na výše uvedeném mailu. Těšíme se na vás.

IČO: 00510211

č.účtu: 120 345 5034/ 2700  u Uni Credit Bank

starostka: Pavlína Šimůnková, p.simunkova@tiscali.cz, 603 187 834

jednatelka: Marie Štolbová, stolbova.marie@gmail.com, 728 604 729

náčelnice odboru všestrannosti: Drahomíra Nováková, novakdra@seznam.cz, 720 508 505

rozvrh sokolovny v Sokolské ulici

rozvrh sokolovny v Tyršově ulici