Členské příspěvky 2019

Vzhledem k velmi nepříznivé finanční situaci Tělocvičné jednoty a vzhledem k plánovanému zdražení energií byly stanoveny členské příspěvky na rok 2019 takto:

Osoby výdelečně činné – 2500,-Kč za rok

Důchodci nad 65let, mládež do 18 let a matky na mateřské dovolené – 1500,-Kč za rok

Věrná garda, necvičící podporovatelé – 500,-Kč

Členské příspěvky lze hradit ve dvou splátkách:
období leden – červen ( 1500,-/1000,- )
obdob září – prosinec (1000,-/ 500,- )

Členské příspěvky lze platit hotově na cvičebních hodinách či převodem na účet 1203455034/2700 (uni credit Bank, změna od 1.8.2019). Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a přjmení cvičence/cvičenců, za které platíte. Variabilní symbol:
1- všestrannost

3- basketbal
4- karate
5- silové cvičení
6- bouldering

Děkujeme předem za včasné platby.

Na pohybové aktivity přispívá většina zdravotních pojišťoven částkou cca 500 Kč, nezapomeňte se informovat.