Pozvánka na valnou hromadu T.J.Sokol Kutná Hora

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Kutná Hora si dovoluje pozvat členy TJ na valnou hromadu T.J. Sokol Kutná Hora, která se koná dne 13. 2. 2019 od 17:30 hodin, v sokolovně v Sokolské ulici.

Program :

1) volba komisí

2) zpráva o činnosti TJ br. starosty

3) zpráva kontrolní komise a zpráva o hospodaření

4) zprávy všestrannosti, sportovních oddílů

5) rozprava k předneseným zprávám, diskuse

6) volba výboru TJ Sokol Kutná Hora

7) volba delegátů na VH župy

8) závěr

Za výbor TJ Sokol Kutná Hora

Petr Kratochvíl, místostarosta TJ