Příspěvky zdravotních pojišťoven na pohybové aktivity

Nazdar cvičenci,

upozorňujeme, že většina zdravotních pojišťoven přispívá na pohybové aktivity svých pojištěnců každého věku částkou cca 500,-Kč ročně.

Nezahazujte proto potvrzení o zaplacení příspěvků T.J.Sokol Kutná Hora a žádejte na svých zdravotních pojišťovnách příspěvek z programů prevence.

Vlastní stránky jednotlivých pojišťoven:

VZP 111: děti https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti

VZP 111: dospělí https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli

VOZP 201 : https://www.vozp.cz/cs/klient/programy-preventivni-pece/Program-POHYB/

ČPZP 205: https://www.cpzp.cz/programy/

OZP 207: https://www.ozp.cz/benefity/prispevky-na-prevenci Nic na pohyb :((

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209: https://www.zpskoda.cz/files/1506/Informace%20ZP%202019.pdf

ZPMV ČR 211: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/vyhody-pro-pojistence/fond-prevence-2019/

RBP 213: děti a mládež https://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/preventivni-program/deti-amladez-do-18let/

RBP 213: ženy https://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/preventivni-program/zeny-od-19-do-59-let/

RBP 213: muži https://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/preventivni-program/muzi-od-19-do-59-let/

RBP 213: senioři https://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/preventivni-program/seniorii-nad-60-let/