Večer sokolských světel – 8.10.2019

V úterý 8.října 2019 v 18:00 se sejdeme na nám. Národního odboje (před soudem) u památníku obětem fašismu, abychom si připomněli bratry a sestry, kteří položili život  v boji za svobodu během nacistické okupace.

Vezměte si s sebou lampion či svíčku a na závěr pietního aktu utvoříme kolem pomníku kruh z hořících svíček jako připomínku sokolských obětí.

8. říjen byl zvolen Památným dnem sokolstva jako přípomínka tragických událostí roku 1941, kdy v noci ze 7. na 8. října byli pozatýkáni sokolové z ústředí, žup a větších jednot, kteří ještě byli na svobodě, a následně byla Česká obec sokolská rozhodnutím zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha rozpuštěna a její majetek zabaven.

Zatčení činovníci byli mučeni a následně deportováni do koncentračních táborů. Naprostá většina z nich se již po válce na svoje místa nevrátila.