Členské příspěvky 2020

Členské příspěvky  v roce 2020 jsou stanoveny takto:

– osoby výdelečně činné – 2500,-Kč za rok (z toho 500,- členská známka ČOS)

– důchodci nad 65let, děti a studenti do 26 let a matky na mateřské dovolené – 1500,-Kč za rok (z toho 200,- členská známka ČOS)

– věrná garda, necvičící podporovatelé – 500,-Kč

Členské příspěvky lze hradit ve dvou splátkách:
období leden – červen ( 1500,-/ 1000,- )
období září – prosinec (1000,-/ 500,- )

Platba na cvičební rok 2020/2021:
Noví členové (tedy ti, kteří v září vyplňovali přihlášku) 700,- Kč za období září – prosinec 2020.
Stávající členové T.J.Sokol doplatí 500,-Kč za období září – prosinec 2020.

V lednu 2021 se budou platit členské příspěvky na další kalendářní rok. Prozatím je stanovena výše ročního členského příspěvku pro děti na 1500,- Kč, tedy na období leden – červen 2020 se bude platit 1000,-Kč.

Členské příspěvky lze platit hotově na cvičebních hodinách či převodem na účet 1203455034/2700 (uni credit Bank).
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení cvičence/cvičenců, rok narození!!
Variabilní symbol:

všestrannost – 1

basketbal – 3

karate – 4

silové cvičení – 5

bouldering – 6
 
 

Děkujeme předem za včasné platby.

Na pohybové aktivity přispívá většina zdravotních pojišťoven částkou cca 500 Kč, nezapomeňte se informovat.

Na cvičení dětí v roce 2020 přispívá VZP částkou  1000,-Kč!!