POZVÁNKA na valnou hromadu

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Kutná Hora si dovoluje pozvat členy Tělocvičné jednoty na valnou hromadu T. J. Sokol Kutná Hora, která se koná ve čtvrtek 19. 3. 2020 od 17:30 hodin, v sokolovně v Sokolské ulici.

Program :

1) volba komise

2) zpráva o činnosti T. J. ses. Šimůnková

3) zpráva kontrolní komise a zpráva o hospodaření

4) zprávy oddílů odboru všestrannosti a sportovního oddílu

5) rozprava k předneseným zprávám, diskuse

6) doplňující volby do výboru T. J. Sokol Kutná Hora

7) volba delegátů na VH župy

8) závěr

Za výbor T. J. Sokol Kutná Hora

Pavlína Šimůnková, starostka