Vážení členové, bratři a sestry!

Dodatečně Vás zdravíme v novém roce a přejeme hodně zdraví a duševní pohody.

Situace není jednoduchá a zřejmě ještě nějakou dobu komplikovaná bude. Předpokládáme, že Vám naše pravidelné cvičení chybí a ujišťujeme vás, že ho obnovíme, hned jak to půjde.

Nucené pauzy se snažíme využít k údržbě našich sokoloven – byla opravena střecha na budově v Sokolské ulici, částečně natřena střecha sokolovny v Tyršově ulici. Podstatné částky vyplácíme správcům obou objektů – i v současné době je třeba je temperovat a kontrolovat. Podali jsme grantovou žádost na župu o nové cvičební pomůcky, abychom zlepšili vybavení našich sportovišť.

Naši cvičitelé se účastní on-line seminářů, aby si rozšířili svou kvalifikaci, připravili jsme dvě trasy KorOrienťáku pro členy Sokola i širokou veřejnost. V rámci možností se tak snažíme o další rozvoj našeho spolku.

Děkujeme všem členům, kteří nás drží nad vodou a svým zaplaceným členským příspěvkem pro rok 2021 se hlásí ke svému členství i v této těžké době a umožňují zachovat existenci spolku, který má momentálně minimální možnosti ke své činnosti.

Vzhledem k situaci vás prosíme o zaplacení alespoň části členských příspěvků ve výši:

1500,- Kč pro výdělečně činné do 65 let věku včetně (případně 2500,- na celý rok)
700,- Kč pro děti, studenty a seniory nad 65 let (případně 1500,- na celý rok)

Příspěvky prosím zaplaťte na č.ú.: 120 345 5034/2700 (Uni Credit bank), do zprávy pro příjemce zadejte jméno a příjmení člena/členů a datum narození!!! Platby proveďte do 5.3.2021.

Připomínáme, že zdravotní pojišťovny přispívají na pravidelné pohybové aktivity a členské příspěvky si lze nechat proplatit. Pokud budete chtít vystavit potvrzení o platbě, stačí napsat na sokolkutnahora@gmail.com a potvrzení vám vystavíme.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání jakmile to bude možné. V sokolovně nebo venku!

Za výbor T.J.
Pavlína Šimůnková, starostka