Let(n)í SOKOL 2021

Ve dnech 16. – 20. srpna uspořádala naše kutnohorská sokolská jednota vůbec poprvé ve své historii příměstský tábor – Let(n)í SOKOL 2021. 

Patnáct dětí mladšího školního věku pod vedením náčelnice Mirky Novákové  se po celý týden věnovalo pohybovým aktivitám v sokolovně a na hřišti. V bohatém sportovním programu zbyl čas i na běžné dětské hry, malování, tvoření a čtení pohádek. 

Díky vstřícnosti vedení Gymnázia Jiřího Ortena si děti mohly vyzkoušet lezení na umělé stěně a manželé Choutkovi zase pro ně připravili v zahradách GASK a přilehlých Vorlíčkových sadech orientační běh. 

Ve středu jsme podnikli výlet k rybníku Vidlák a na Kocourov a cestou poschovávali sokolské kamínky.  Na závěr tábora děti obdržely pamětní list a drobné dárky.

Dle ohlasů rodičů a dětí můžeme považovat náš první ročník sokolského příměstského tábora za úspěšný a já osobně velice děkuji všem dobrovolníkům, kteří k tomuto úspěchu přispěli. Bez vás by to nešlo.