POZVÁNKA na valnou hromadu 1.3.2022

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Kutná Hora si dovoluje pozvat členy a přátele Tělocvičné jednoty Sokol Kutná Hora na VOLEBNÍ valnou hromadu, která se koná v úterý 1.  března 2022 od 17:30 hodin, v sokolovně v Sokolské ulici.

Pokud chcete kandidovat na člena výboru a mít větší vliv na chod naší Tělocvičné jednoty, neváhejte nás kontaktovat na mailu sokolkutnahora@gmail.com nebo osobně na cvičení.

Program :

  1. volba komise
  2. zpráva o činnosti T. J. Sokol Kutná Hora
  3. zpráva kontrolní komise a zpráva o hospodaření
  4. zprávy oddílů odboru všestrannosti a sportovního oddílu
  5. rozprava k předneseným zprávám, diskuse
  6. schválení záměru prodeje či směny části pozemku p. č. 873/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku T. J. městu Kutná Hora
  7. volby výboru T. J. Sokol Kutná Hora
  8. volba delegátů na VH župy
  9. usnesení a závěr

Za výbor T. J. Sokol Kutná Hora

Pavlína Šimůnková, starostka