Členské příspěvky 2023

Členské příspěvky na kalendářní rok 2023 jsou stanoveny na:

2600,- Kč pro dospělé osoby do 65 let věku včetně

1600,- Kč pro děti, studenty a seniory nad 65 let

V členských příspěvcích je zahrnuta členská známka České obce sokolské (600,- pro dospělé a 300,- pro děti a mládež do 18 let a seniory nad 65 let).

Zdravotní pojišťovny přispívají na pravidelné pohybové aktivity a členské příspěvky si lze nechat proplatit. Potvrzení vám automaticky vystavíme a bude vám zasláno mailem, v případě platby v hotovosti bude potvrzení předáno na cvičení.

Příspěvky plaťte na účet: č.ú.: 120 345 5034/2700 (Uni Credit bank)

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení člena, datum narození člena, oddíl (basketbal, boulder, posilovna, Minisokolíčci, Sokolíčci, Sokolíci, ženy, muži, joga).

V případě nutnosti lze platit i hotově na cvičení, ale preferujeme platbu na účet.

U dětských oddílů lze platit každé pololetí zvlášť:
leden – červen: 1100,- Kč
září – prosinec: 500,- Kč, noví členové nastupující v tomto období platí 800,- Kč (500,- oddílový příspěvek a 300,- členská známka ČOS)

U dospělých je dělená platba možná pouze v prvním roce členství, při nástupu během roku, nebo po výslovné dohodě s hospodářkou (Marie Štolbová, stolbova.marie@gmail.com, tel.:728 604 729).

Pavlína Šimůnková, starostka

Kdo je kdo IV, #160let_SokolKH

Vašek

Václava Koláře nejčastěji uvidíte u boulderingové stěny, kterou má naše jednota v sokolovně v Sokolské ulici. Václav je sokol v právem slova smyslu, je na něho spolehnutí, práce se nebojí, udělá rád vše, co je potřeba. ???? Přečtěte si rozhovor s naším Vaškem:

Jak vzpomínáš na svoje první chvíle v Sokole? Kdo nebo co tě do Sokola přivedlo?
???? No, je to už hodně dávno. Jako dítě jsem byl jeden z prvních, co začal chodit do dolní sokolovny. Moje první vzpomínky jsou tedy spojené s trenérkou, za kterou jsem chodil sám. Zkoušeli jsme různé sporty. A pak se nabalilo pár dětí ze sousedství a začala paráda.

A jak jsi v průběhu let v Sokole aktivní?
???? Nejdříve jako dítko, pak jsem pomáhal panu Nováčkovi s dětmi, chvilku jsem trénoval mladší žáky florbal. Před pár lety jsem se zase vrátil do Sokola, chtěl jsem trochu potrénovat sebe i své dítko.

Co tě v Sokole drží dodnes?
???? V Sokole mě drží dobrá parta lidí, která dělá něco pro sport a pro ostatní – pro děti i pro dospělé. Vše dělají ve svém volnu a zadarmo, což se v dnešní společnosti vidí velice zřídka.

Je něco, co se v Sokole zásadně změnilo a co se ani po letech nezměnilo?
???? Za poslední roky se toho docela dost změnilo a vypadá to, že po letech útlumu se opět do tělocvičen vrací více dětí.
Jaké cvičení v současné době vedeš? Jak cvičení probíhá?
???? V poslední době se věnuji boulderingu. Tréninky probíhají ve skupině po dohodě. Někdy cvičíme uvnitř a při dobrém počasí venku.

Chodíš si také zacvičit sama? Kam?
???? Vzhledem k vytížení už cvičím jinde jen výjimečně. Někdy vyjedeme na lezeckou stěnu do jiných měst.

Co bys vzkázal/a čtenářům?
???? Vzkázal bych, ať nesedí doma a jdou se někam protáhnout. Nejde jen o výkon, ale o pohodový čas strávený s lidmi, co se chtějí hýbat

Výměna oken v sokolovně Tyršova – prosíme o pomoc

Nazrál čas na výměnu oken v sokolovně Tyršova. Potřebujeme, aby nám netáhlo do tělocvičny a tím pádem bylo vytápění sokolovny hospodárnější a chceme částečně navrátit sokolovně původní vzhled.

vizualizace po výměně oken od hřiště

současný stav oken

Podstatnou část peněz na výměnu oken jsme našetřili, ale ještě nám několik set tisíc chybí a potřebujeme vaši pomoc.

Rádi bychom zbývající peníze získali jako dary od členů i široké veřejnosti. Vypsali jsme sbírku na výměnu oken na Doniu: https://www.donio.cz/sokolovna-v-kutne-hore-vymena-oken , do které můžete přispívat a zároveň ji můžete sdílet se svými známými. Donio vám rovnou vystaví potvrzení o daru, které můžete uplatnit do svého daňového přiznání.

 

 

Kdo je kdo III, #160let_SokolKH

Jana Dubová, cvičitelka seniorek, je usměvavá milá dáma. S láskou a pochopením a zároveň s ohromnou energií nám dává důkaz, že Sokol přináší sport pro každého bez rozdílu věku. Rozhovor s ní dokazuje, že nikdy není pozdě začít cvičit. ???? Přečtěte si rozhovor s naší Janou:
 
Jak vzpomínáš na svoje první chvíle v Sokole? Kdo nebo co tě do Sokola přivedlo?
???? Do Sokola jsem začala chodit v 53 letech. Nikdy dříve jsem necvičila. Konečně jsem si uvědomila, že se musím začít hýbat nebo se v pozdějším věku nehnu. Paní Jaroslava Sochová nám předcvičovala, ale často nepřišla na cvičení. To mě nasměrovalo a začala jsme cviční vést místo ní. Později jsem si udělala cvičitelský průkaz. Cvičila jsem s mladšími ženami. Potom jsem vedla zdravotní cvičení v dopoledních hodinách, které jsem převzala po bratru Morawském. Nyní vedu cvičení pro starší ženy. Jen škoda, že hodně žen již není mezi námi. Dost jich také už cvičit chodit nemůže. Já se na cvičení vždy těším a vážím si toho, že ony chodí na moje hodiny rády. Máme mezi sebou hezký přátelský vztah. Takový, který byl a je v Sokole vždy běžný.
 
A jak jsi v průběhu let v Sokole aktivní?
???? Zúčastňovala jsem se různých setkání pořádaných naší župou. Také různých akcí, na kterých se naše jednota podílela jako spolupořadatel. Můžu jmenovat třeba Běh pro zvon nebo Chyť si kačku.
 
Co tě v Sokole drží dodnes?
???? Hlavně dobrá parta. A také se cvičením udržuji v dobré kondici. S přibývajícím věkem to je stále důležitější.
 
Je něco, co se v Sokole zásadně změnilo a co se ani po letech nezměnilo?
???? Hlavně máme mladou starostku Pavlínu Šimůnkovou, která se společně s paní Štolbovou stará o finanční prostředky. Za jejich vedení se zlepšilo vedení financí.
 
Jaké cvičení v současné době vedeš? Jak cvičení probíhá?
???? Cvičení pro starší ženy. Cvičíme v úterý a čtvrtek 16.30 -17.30 v sokolovně v Sokolské ulici.
 
Chodíš si také zacvičit sama? Kam?
???? Chodila jsem si zacvičit s mladšími ženami a na jógu. Ze zdravotních důvodů to ale už nezvládám. Cvičím každé ráno hodinu doma. To se pro mě stalo každodenní potřebou, takovým rituálem. Samozřejmě to někdy musím porušit.
 
Co bys vzkázal/a čtenářům?
???? Není pravda, že nemůžu, že to nezvládnu, že jsem na to stará. Cvičit se dá v každém věku s ohledem ke zdravotnímu stavu. Nehýbat se a necvičit je pouze cesta, že to bude stále horší.

 

Kdo je kdo II, #160let_SokolKH

Starostka naší jednoty, Pavlína Šimůnková, je obětavá a velmi aktivní, ale také velmi skromná. O své dobrovolné práci pro T. J. Sokol Kutná Hora mluví hodně málo. ???? Přečtěte si rozhovor a pochopíte, že je pro nás učiněný poklad.
 
Jak vzpomínáš na svoje první chvíle v Sokole? Kdo nebo co tě do Sokola přivedlo?
???? Do Sokola mě přivedly moje děti. Chtěla jsem s nimi chodit někam cvičit a přes doporučení dalších rodičů jsme se dostali do Sokola, na cvičení rodičů a dětí, které tehdy vedla Alena Liberská. Se staršími dětmi jsem chodila do Sokola nepravidelně a až s nejmladším jsem byla oslovena Alenou, zda bych nechtěla zkusit cvičení vést. A já neřekla ne ????
 
A jak jsi v průběhu let v Sokole aktivní?
???? Se staršími dětmi jsem chodila do Sokola nepravidelně a čistě jen jako cvičící rodič. Až s nejmladším jsem byla oslovena Alenou, zda bych nechtěla zkusit cvičení vést, protože jsme asi na cvičení byla příliš aktivní rodič. A já neřekla ne. Postupně jsem vedla části hodin až jsem nakonec vedla cvičení sama. Absolvovala jsem školení cvičitelů všestrannosti III.třídy, to bylo jaro 2013 a od podzimu 2014 jsem měla cvičení rodičů a dětí na povel. Následovalo školení cvičitelů Rodičů a dětí a předškolních dětí III. třídy a mnoho proškolovacích seminářů. Na Všesokolský slet v roce 2018 jsem se rozhodla nacvičit skladbu pro rodiče a děti Méďové a aby se mi lépe jednalo s vedením, vzala jsem na sebe v roce 2017 funkci náčelnice naší jednoty. Skladbu jsme nacvičili s osmi páry rodičů a dětí a úspěšně se zúčastnili Všesokolského sletu v Praze. V roce 2019 jsem byla zvolena starostkou naší jednoty a opustila jsem funkci náčelnice. Stále jsem aktivní cvičitelkou rodičů a dětí a zároveň župní vedoucí rodičů a dětí.
 
Co tě v Sokole drží dodnes?
???? Děti, které za roky, kdy se mnou cvičí vyrostou z batolat v předškoláky, mávají mi, když mě potkají ve městě, povídají mi o tom, co zažily ve školce, chlubí se svými úspěchy, smějí se na mě a jsou obratné a zdatné ???? A taky parta všech cvičitelů, se kterými se setkávám v jednotě, na župě či na republikových srazech a školeních Ústřední školy ČOS, parta lidí, kteří jsou stejně „potrefení“ a dělá jim radost pracovat ve svém volném čase a zadarmo s dětmi. A stále vidím, jak moc se ještě dá dělat, a jak moc ostatní dělají a že je ještě stále kam postupovat.
 
Je něco, co se v Sokole zásadně změnilo a co se ani po letech nezměnilo?
???? V kutnohorském Sokole (stejně jako v jiných sportovních organizacích) stále řešíme nedostatek peněz na provoz, ale hlavně na údržbu a investice do našich sokoloven. Naše situace se výrazně zlepšila díky Městu Kutná Hora a Národní sportovní agentuře, nicméně stále si nemůžeme dovolit investiční akce. Trápí mě odliv členů za posledních deset let a zatím se mi ho nepodařilo zastavit. Senioři bohužel umírají, či již nemají energii na aktivní zapojení do činnosti a dospělí v produktivním věku se bohužel do Sokola nehrnou. V tomto směru se nám nepodařilo (doufám, že zatím) ukázat náš KH Sokol atraktivní pro lidi středního věku. Věřím ale, že se povědomí o KH Sokole mezi občany KH za poslední roky zlepšilo, minimálně v souvislosti s cvičením malých dětí.
 
Chodíš si také zacvičit sama? Kam?
???? Chodím si zacvičit jógu k nám do Sokola.
 
Co bys vzkázal/a čtenářům?
???? Ať je vám dvacet nebo šedesát, ať jste aktivní sportovec nebo jen rádi chodíte na vycházky, ať uděláte 10 shybů najednou nebo se sotva ohnete ke špičkám, v Sokole si můžete zacvičit a najít partu kamarádů. Je to jen na vás, zda chcete. Jaký bude náš kutnohorský Sokol záleží jen na nás, sokolech ????

 

Kdo je kdo I, #160let_SokolKH

Náčelnice naší jednoty je Drahomíra Nováková. Má neustále úsměv ve tváři. Její nadhled, klid a vyrovnanost nás všechny posiluje. Přečtěte si rozhovor s naší Mirkou:
 
Jak vzpomínáš na svoje první chvíle v Sokole? Kdo nebo co tě do Sokola přivedlo?
???? Vždy jsem měla kladný vztah ke sportu a chtěla jsem ke zdravému pohybu vést i naše děti. Proto jsem začala navštěvovat nejdříve sokolské cvičení pro rodiče s dětmi, později už děvčata cvičila sama pod vedením Květy Šlejtra a Věry Hájkové. Stala jsem se nejprve jejich pomahatelkou a následně jsem si udělala cvičitelský kurz.
 
A jak jsi v průběhu let v Sokole aktivní?
???? Zpočátku jsem byla cvičitelkou dětí, organizovala jsem i dětské letní tábory naší jednoty. S přibývajícím věkem jsem se přeorientovala na cvičení žen a seniorek.Poměrně pozdě jsem pod vlivem své mladší dcery objevila i jógu, jejíž hodiny sice ještě vedu, ale doufám, že se jich v brzké době ujme někdo mladší.
 
Co tě v Sokole drží dodnes?
???? Myslím, že v Sokole si každý najde to svoje bez ohledu na věk. Jsem ráda, že se spolek věnuje nejen pohybovým aktivitám, ale že organizujeme i kulturní a společenské akce. Svým způsobem mě těší i to dobrovolnictví, že můžu dělat něco nezištně pro druhé.
 
Je něco, co se v Sokole zásadně změnilo a co se ani po letech nezměnilo?
???? Chtěla bych zažít ten prvorepublikový zápal sokolů spojený s velkým renomé organizace. Dnes se k tomu obtížně vracíme, snažíme se vysvětlovat, že naše cvičení není placená služba.
 
Jaké cvičení v současné době vedeš? Jak cvičení probíhá?
???? Vedu především cvičení seniorek, kdy se snažím, aby jim cvičení přinášelo radost a dobrý pocit, že své tělo udržují v dobré kondici. Jsem ráda, že sokolovna je pro ně zároveň i místem setkávání. Covidová pandemie ukázala, jak je pro ně ten sociální kontakt důležitý.
 
Chodíš si také zacvičit sama? Kam?
???? Chodívala jsem na hodiny aerobiku k Lence Kohoutkové, protože její báječné krokové sestavy procvičují nejen tělo, ale i mozek:-) Teď už mi to ale moje kolena moc nedovolují. Ráda si zacvičím jógu pod vedením Lindy Živnůstkové, i když některé ásány už nejsou pro mě.
 
Co bys vzkázal/a čtenářům?
???? Že nikdy není pozdě, že naše sokolovny jsou otevřeny pro jedince každého věku.

Zažít město jinak – 17.9.2022

I díky naší účasti mohli Kutnohořané Zažít svoje město jinak 🙂

Hlavně pro děti jsme připravili na plácku vedle ZUŠ Kutná Hora ve Vladislavově ulici opičí dráhu, slalom pro koloběžky a odstrakovadla a pověsili lanovou houpačku.

Vzhledem k počasí se našim pomůckám nakonec dostalo i sprchy 🙂