Poslední sbohem

Dne 16. května 2020 opustila řady kutnohorského Sokola sestra Eva Kmentová, dlouholetá jednatelka a účetní naší jednoty.

Sestra Kmentová cvičila v Sokole již jako dítě, proto neváhala a zapojila se do obnovy kutnohorské jednoty po roce 1989, a to nejen jako cvičenka, ale posléze i jako činovnice.

Stála v čele kutnohorského Sokola spolu s dnes již také zesnulým starostou bratrem Juliem Aufrechtem až do loňského roku, v době pro náš spolek nelehké a plné problémů především se zajištěním provozu obou sokoloven.

Čest její památce!