POZVÁNKA na valnou hromadu – nový termín

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Kutná Hora si dovoluje pozvat členy a přátele Tělocvičné jednoty Sokol Kutná Hora na valnou hromadu, která se koná ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 17:30 hodin, v sokolovně v Sokolské ulici.

Program :

1) volba komise

2) zpráva o činnosti T. J. ses. Šimůnková

3) zpráva kontrolní komise a zpráva o hospodaření

4) zprávy oddílů odboru všestrannosti a sportovního oddílu

5) rozprava k předneseným zprávám, diskuse

6) doplňující volby do výboru T. J. Sokol Kutná Hora

7) volba delegátů na VH župy

8) závěr

Za výbor T. J. Sokol Kutná Hora

Pavlína Šimůnková, starostka