Šance pro děti, seniory a dvě sokolovny

V úterý 22. června 2021 budou zastupitelé Kutné Hory probírat na svém zasedání návrh na spolupráci naší tělocvičné jednoty s Městem Kutná Hora.

Provoz sokoloven je finančně velmi náročný, už jen proto, že se jedná o staré budovy. Zároveň jsou ale sokolovny vybaveny mnohým nářadím a náčiním a naše činnost je s nimi úzce spjata.

Od mého nástupu do funkce starostky Sokola Kutná Hora jsme se snažili vyrovnat finanční bilanci a dařilo se nám to. Přijali jsme významná a zároveň pro nás ne úplně příjemná úsporná opatření, v našich sokolovnách začali trénovat další sportovní kluby a neregistrovaní sportovci, našli jsme nové nájemníky do nebytových prostor.  V Sokolské ulici jsme udělali badmintonový kurt, který si také našel své fanoušky.

Díky výše uvedenému jsme se dostali do „černých čísel“ a mohli konečně začít naše budovy i opravovat, resp. lépe udržovat (nátěr střechy, oprava střechy, oprava okapů).

Nicméně toto vše bylo realizovatelné pouze s významnou finanční podporou Města Kutná Hora, kterou jsme čerpali až do roku 2020. S novou koncepcí sportu přijatou v roce 2020 na období 2021 – 2026 jsme bohužel ztratili právo o tuto dotaci žádat.

Obrátili jsme se proto na vedení města s prosbou o pomoc. Při osobních jednáních byla deklarována snaha pomoci nám a vyjádřen respekt k naší činnosti.

Společně jsme hledali, co může Sokol nabídnout občanům Kutné Hory a ukázalo se, že ZŠ Žižkov by ráda využívala pro výuku tělocviku větší tělocvičnu než má ve své budově a MŠ Pohádka by chtěla rozšířit prostor pro pohybové aktivity dětí. Bohužel není v silách škol platit komerční pronájem, který by pokryl provozní náklady. Pan místostarosta Šnajdr tedy navrhl, že by Město platilo část nákladů na provoz sokoloven a zato by kutnohorské školy mohly v dopoledních a částečně i odpoledních hodinách využívat zdarma tělocvičnu v Tyršově ulici.

Tento model, kdy sokolovny jsou dopoledne využívány školami pro tělesnou výchovu a odpoledne slouží sportovcům, je úspěšný v mnoha městech. Pevně věříme, že Kutná Hora se zařadí mezi ně a zastupitelé budou hlasovat pro tuto spolupráci.

A ještě jedna poznámka na konec: Vzhledem k tomu, že Sokol zajišťuje nejen cvičení dětí, ale ve velké míře i seniorů, nabízíme v rámci navrhované dohody o spolupráci volný přístup kutnohorským seniorům na jednu cvičební hodinu týdně.  To už stojí za podporu, ne??

Pavlína Šimůnková