Poslední sbohem

28. června zemřela ve věku 92 let sestra Jarmila Morawská, dlouholetá cvičitelka žen naší jednoty.

Rodačka z Loun se ještě v dětství přestěhovala do Kutné Hory, kde potkala svého budoucího manžela a prožila celý svůj život.

Jako členka kutnohorského Sokola se zúčastnila již sokolského sletu v roce 1948. Aktivně se zapojila do obnovy kutnohorské jednoty po roce 1989.

Čest její památce!